Mimosoudní řešení sporů

Nikdy se nám nestalo, že bychom s klientem vedli jakýkoli spor, na to jsme hrdí a nemáme v úmyslu to měnit.

Nicméně máme povinnost v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informovat své klienty, kteří jsou spotřebiteli, o možnosti mimosoudního řešení sporů vzešlých mezi advokátem a spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora, jejíž internetová stránka je www.cak.cz