Moje vize

Od svých klientů, zejména cizinců, někdy slyším, že se u nás setkávají s určitým druhem diskriminace nebo nespravedlivým zacházením. Děje se tak nejen v nájemních vztazích, ale také při prodeji nebo nákupu nemovitostí.

Moje vize je:

  • Zasadit se o spravedlivější právní prostředí v České republice
  • Zlepšit právní vztahy mezi protistranami
  • Zkulturnit styl vyjednávání
  • Učinit právní svět více přátelským
  • Zabezpečit, abyste se cítili lépe a bezpečněji během prodeje či pronájmu nemovitosti.

Vím, že je to obrovská vize a že nikdo nemůže zachránit svět sám :-), ale pokud se jeden člověk bude cítit lépe a bezpečněji ve své příští realitní transakci, budu šťastná i já. Možná tím člověkem budete Vy?