Profil advokáta

Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsem promovala v roce 2002 a v roce 2003 jsem úspěšně ukončila studium na Vysoké škole ekonomické v oboru Mezinárodní obchod a Evropská unie.

 

Během studia jsem se účastnila několika stáží včetně pracovní stáže v Senátu České republiky a pracovala pro několik advokátních kanceláří. Dále jsem absolvovala speciální kurz francouzského práva na univerzitě Pantheon Assas Paris II a kurz obchodního práva pořádaný Obchodní komorou v Paříži.
 

Od roku 2003 jsem pracovala v advokátní kanceláři JUDr. Petry Vlachové, kde jsem se věnovala zejména obchodnímu, občanskému a pracovnímu právu. V létě 2006 jsem úspěšně složila advokátní zkoušky a registrovala se jako advokát u České advokátní komory.

 

 

Od 1. srpna 2006 jsem zapsána jako advokátka u České advokátní komory. Ve své praxi spolupracuji s dalšími advokátními kancelářemi a poskytuji právní služby jednotlivcům a společnostem, včetně cizinců.

Na podzim 2009 jsem se zúčastnila dvouměsíční odborné stáže organizované Pařížskou advokátní komorou a další praxe v advokátní kanceláři Maitre Vincent Canu, jednoho z nějvětších odborníků na realitní právo v Paříži. 

V říjnu 2010 jsem dokončila doktorát na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a získala titul JUDr.

Několik let jsem postupně pracovala pro dvě různé advokátní kanceláře, než jsem se rozhodla, před více než 10ti lety, pracovat sama na sebe, pro své klienty a ne pro svého šéfa.

Poskytuji právní služby v češtině, angličtině a francouzštině.