O mně

Martina Kačerová promovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2002 a v roce 2003 promovala na Vysoké škole ekonomické v oboru mezinárodní podnikání a Evropská unie.

 

Během studia se Martina Kačerová účastnila několika stáží včetně pracovní stáže v Senátu České republiky a pracovala pro několik advokátních kanceláří. Martina dále absolvovala speciální kurz francouzského práva na univerzitě Pantheon Assas Paris II a kurz obchodního práva pořádaný Obchodní komorou v Paříži.
 

Od roku 2003 pracovala v advokátní kanceláři Petry Vlachové, kde se věnovala zejména obchodnímu, občanskému a pracovnímu právu. Martina Kačerová v létě 2006 úspěšně složila advokátní zkoušky.

Dne 1. srpna 2006 založila advokátní kancelář a od té doby je zapsána jako advokátka u České advokátní komory. Ve své praxi spolupracuje s dalšími advokátními kancelářemi a poskytuje právní služby jednotlivcům a společnostem, včetně cizinců.

Na podzim 2009 se zúčastnila dvouměsíční odborné stáže organizované Pařížskou advokátní komorou a další praxe v advokátní kanceláři Maitre Vincent Canu, jedné z nejdůležitějších kanceláří specializujících se v oblasti nemovitostí v Paříži. 

V říjnu 2010 získala doktorát na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Martina Kačerová poskytuje právní služby v češtině, angličtině a francouzštině.